ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเวลาทำการห้องสมุด 
 
จันทร์ – ศุกร์ (เปิดเวลา 08.30 น. - ปิดเวลา 17.00 น.)
เสาร์ – อาทิตย์ (ปิดบริการ)
หมายเหตุ : ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์ และประกาศปิดจากทางมหาวิทยาลัย 

สอบถามเพิ่มเติมที่
 
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
อาคารจุฬาพัฒน์ 13 ชั้น 2
โทรศัพท์ : 0-2218-1043
E-mail: Jirawan.W@chula.ac.th  

มุมสืบค้น
 
บริการห้องสมุด
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่